Voorwaarden en bepalingen van de beperkte levenslange garantie van Barbecueplein.

1. Barbecueplein (Barbecueplein): Voor alle Barbecueplein® modellen geldt een beperkte levenslange garantie op materiaal en constructie van alle keramische onderdelen (zoals de keramische basis, deksel met schoorsteen, afdekdop, vuurkorf en binnenring) voor de oorspronkelijke koper of eigenaar, die het product bij een erkende dealer heeft aangeschaft en die de garantie heeft geregistreerd zoals vereist. Deze garantie geldt zolang de oorspronkelijke koper de EGG® of het onderdeel in eigendom heeft, met uitzondering van andere keramische, metalen en houten onderdelen die worden gedekt zoals hieronder verklaard. Deze garantie is in aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten.

2. KERAMISCHE ACCESSOIRES: De ConvEGGtor ™ en keramische pizza/grillstenen van het merk Barbecueplein hebben een beperkte garantie van drie (3) jaar voor de oorspronkelijke koper. Breuk door vallen of misbruik vallen niet onder deze garantie.

3. METALEN ONDERDELEN: De onderdelen van metaal, roestvrij staal en gietijzer van de EGG (zoals de metalen banden, het scharniermechanisme, metalen deksel met twee functies, margrietschijf, rooster, vuurkorf en regelschuif) hebben een beperkte garantie van vijf (5) jaar voor de oorspronkelijke koper.

Barbecueplein stelt alles in het werk om roestbestendige materialen en lak, die tegen hoge temperaturen bestand is, op metalen oppervlakken te gebruiken. Metalen materialen en beschermende deklagen kunnen echter worden aangetast door diverse oppervlaktekrassen of blootstelling aan stoffen en omstandigheden waarover Barbecueplein geen controle heeft. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon en zout zijn enkele van de stoffen die lak en finish op metalen deklagen kunnen aantasten. Om deze redenen vallen ROEST, OXIDATIE, VERVAGING of andere ONVOLKOMENHEDEN op metalen, roestvrij stalen en gietijzeren onderdelen niet onder de garantie, tenzij deze leiden tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van de EGG.

4. HOUTEN ONDERDELEN: Houten onderdelen, zoals EGG Mates (zijplankjes) en Barbecueplein-tafels, hebben een beperkte garantie van één (1) jaar voor de oorspronkelijke koper. Houten producten zijn niet gedekt tegen normale verwering of scheuren tenzij de structurele integriteit verloren gaat.

LET OP!: Plaats een EGG niet rechtstreeks op of in de buurt van een brandbaar oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een Barbecueplein metalen nest of metalen

inbouwtafel, of zonder een andere vuurvaste barrière te gebruiken zoals een 5 cm dikke betonnen tegel onder de EGG, aangezien dit de garantie tenietdoet en Barbecueplein uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst. Zie veiligheidstips

5. TEMPERATUURMETER EN PAKKING: De pakkingen en de temperatuurmeter hebben een beperkte garantie van één (1) jaar voor de oorspronkelijke koper.

6. DIVERSEN: Andere onderdelen of accessoires van Barbecueplein die bij een door Barbecueplein erkende dealer zijn aangeschaft, kunnen ook diverse garanties hebben – zie het specifieke artikel voor details.

7. WAT NIET IS GEDEKT: Deze garanties zijn gebaseerd op normaal en redelijk huishoudelijk gebruik en i.c.m. goed onderhoud van de EGG. Commercieel gebruik en soortgelijke toepassingen hebben een beperkte garantie van 1 jaar. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade of breuk, of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen; verkeerde montage; onjuiste ondersteuning; pogingen om de EGG te ondersteunen door andere middelen dan een goedgekeurd Barbecueplein Nest of solide, onbrandbaar oppervlak onder de basis; commercieel gebruik; wijzigingen; veranderingen; nalatigheid; misbruik; onjuiste verzorging/onderhoud; gevaren op de weg; normale en redelijke slijtage; of natuurrampen.

De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherfjes, haarscheurtjes, het ontstaan van kleine cosmetische scheuren in de buitenste glazuurlaag die de werking van de EGG niet beïnvloeden.

Bij aanschaf van een Barbecueplein of aanverwante artikelen via niet erkende dealers, niet erkende retailkanalen en niet erkende derden vervalt de garantie.

Opmerking: Wanneer consumenten iets van een niet-erkende bron kopen, zelfs als deze als een rechtmatig bedrijf werkt en producten in ongeopende dozen met lege garantiekaarten aanbiedt (maar een niet-erkende wederverkoper is), verkopen ze, volgens de juridische definitie, tweedehands producten. Als iemand iets koopt van een niet-erkende wederverkoper of handelaar, of van een niet-erkende online wederverkoper, betreft het bijna altijd producten zonder fabrieksgarantie, ongeacht alle verklaringen of beweringen van de verkoper. Dit is het standaard beleid van veel merken en bedrijven, niet alleen van Barbecueplein.

8. DEKKINGSDATUM: De garantiedekking vangt aan wanneer een EGG, die van een erkende handelaar is gekocht door de oorspronkelijke koper en eigenaar, bij biggreenegg.eu wordt geregistreerd zoals vereist volgens deze garantievoorwaarden. Als u uw EGG niet op de website kunt registreren, kan een erkend handelaar u een formulier geven om in te vullen en naar Barbecueplein te sturen. Een geldig aankoopbewijs van een erkend handelaar is vereist om een garantieclaim in te dienen.

9. DEKKING VOLGENS DE GARANTIE: Oorspronkelijke onderdelen van Barbecueplein waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten bevatten en die gedekt zijn door een geldige en geregistreerde garantie, worden naar goeddunken van Barbecueplein kosteloos vervangen of gerepareerd, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

10. GARANTIECLAIMPROCEDURE: Voor ondersteuning volgens de garantie dient u contact op te nemen met de erkende handelaar bij wie u het artikel heeft aangeschaft.

Voor EGGs die zijn aangeschaft in landen buiten Europa worden garantieclaims afgehandeld door een erkend handelaar of distributeur in het land waar ze zijn gekocht. Raadpleeg de sectie INTERNATIONAAL van de website BigGreenEgg.com om de erkende internationale Barbecueplein-distributeur in uw specifieke regio te vinden. Garantieclaims moeten worden ingediend via een erkend handelaar of distributeur in het land waar het artikel oorspronkelijk is gekocht. Verzend geen onderdelen voor een garantieclaim voordat u contact heeft opgenomen met een erkend handelaar of distributeur, want in sommige gevallen is het niet nodig om het gegarandeerde onderdeel te retourneren.

11. VEREISTE INFORMATIE VOOR CLAIM: Er moet een aankoopbon met daarop de aankoopdatum en naam van de erkende handelaar waar u de EGG of een ander Barbecueplein-product heeft aangeschaft, worden meegestuurd met elke garantieclaim, evenals een nauwkeurige omschrijving van het probleem of het defecte onderdeel. Voor garantiedoeleinden is een oorspronkelijke koper de persoon wiens naam op de aankoopbon staat en die de vereiste Barbecueplein-garantie heeft geregistreerd.

12. VERZENDING EN LEVERING: Barbecueplein is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/importrechten, BTW of andere geheven belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retournering, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door Barbecueplein.

13. TENIETDOEN VAN DE GARANTIE: Alle niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan een EGG doen de garantie teniet. Dit omvat het boren van gaten of het aanpassen van onderdelen; gebruik van andere onderdelen in de EGG dan authentieke Barbecueplein-onderdelen; of gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier dan zoals bedoeld door de fabrikant. Wijzigen of op verkeerde wijze vervangen van inwendige onderdelen, zoals de vuurkorf en de binnenring, doet de garantie teniet, en Barbecueplein wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt. Aanmaakvloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in een EGG gieten doet de garantie teniet. Dit is een gevaarlijke praktijk en kan tot schade of persoonlijk letsel leiden. Zie Veiligheidstips op BigGreenEgg.eu.

14. VERTRAAGDE OF NIET-NAKOMING: Barbecueplein is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-nakoming van Barbecueplein volgens de garantie veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van Barbecueplein, met inbegrip van, zonder beperking, force majeure, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

15. BEPERKINGEN: Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. Er zijn geen andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, behalve zoals specifiek vermeld in deze garantie of zoals voorzien kunnen zijn door wettelijk vastgelegde rechten die van staat tot staat en van

land tot land verschillen. Barbecueplein machtigt geen enkele persoon of vertegenwoordiger om verplichtingen of aansprakelijkheid voor Barbecueplein op zich te nemen of te aanvaarden in verband met de verkoop van een EGG of Barbecueplein-product.

Garanties, schriftelijk, mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, worden niet gegeven aan personen die het product krijgen van een andere bron dan Barbecueplein of een door Barbecueplein erkend distributeur of dealer, of via een goedgekeurde promotie van Barbecueplein. Kopen en/of aannemen van een Barbecueplein-product van niet-erkende handelaars of online wederverkopers doet de garantie in verband met het product teniet. De Barbecueplein wordt niet verkocht in discountzaken, discountketens, online -tenzij aangesloten bij erkende dealer-, of door e-commerce zaken, en ieder product dat van een dergelijke verkoper wordt aangeschaft wordt niet gedekt door de garantie. Erkende dealers kunt u vinden op de biggreenegg,eu website.

16. DE VERPLICHTINGEN VAN Barbecueplein: Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de tijdsperiode zoals in deze voorwaarden bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of afgeleide aansprakelijkheden van Barbecueplein. De exclusieve remedie van een koper voor iedere inbreuk op deze garantie of iedere andere stilzwijgende garantie is beperkt zoals hier aangegeven tot vervanging of reparatie van het onderdeel, dat op kosten van de koper naar de koper wordt verzonden.

17. BEPERKINGEN: VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET REIKEN ALLE WETTELIJK VOORGESCHREVEN, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET VERDER DAN DEZE GARANTIE. AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE, SPECIALE EN GEVOLGSCHADE IS UITGESLOTEN.

In sommige staten en/of landen is uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

18. DE GARANTIE REGISTREREN: De garantie kan geregistreerd worden bij biggreenegg.eu. Indien u de EGG niet bij biggreenegg.eu registreert, of uw aankoop niet registreert op een andere manier die Barbecueplein ter beschikking stelt, wordt uw garantie tenietgedaan. Als u een gedrukt formulier nodig heeft om in te sturen, kunt u contact opnemen met een erkend dealer of distributeur. De hier gespecificeerde garanties bevatten al uw specifieke wettelijke rechten volgens de beperkte levenslange garantie van Barbecueplein. Het is echter mogelijk dat u andere rechten heeft die van staat tot staat en van land tot land verschillen.

19. TITELS: De in deze garantie gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak, en hierdoor worden de voorwaarden van de garantie niet gewijzigd.