Ons vestigingsadres is Planetenlaan 12, 5694 TP SON EN BREUGEL

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17008130

Ons BTW-nummer is NL806124179B01

Indien de onderstaande informatie in strijd is met het bepaalde in de algemene voorwaarden (zoals gepubliceerd op deze website onder www.barbecueplein.nl), prevaleren de algemene voorwaarden. Alle aan barbecueplein.nl verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en het door u bestelde product te leveren. Barbecueplein.nl behandelt alle gegevens met zorg en verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is.

De interne privacyrichtlijnen van barbecueplein.nl zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke informatie vragen wij van u en hoe gebruiken we deze?

  • Wanneer u in onze online winkel bestelt, hebben wij de volgende gegevens nodig: voornaam, achternaam, e-mailadres, uw volledige adresgegevens, eventueel de gegevens van het afleveradres en telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen over uw bestelling indien dit nodig is.
  • Indien u vooruit betaalt, hebben wij geen verdere gegevens nodig. Met de bovenstaande gegevens kunnen wij uw bestelling uitvoeren en eventueel de voortgang hiervan controleren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?Het verwerken van de klantgegevens gebeurt door middel van een zogenaamde “Secure Socket Layer” (SSL)-overdracht. Alle informatie wordt door dit systeem versleuteld voordat ze aan ons wordt verstuurd. Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht over het internet niet door onbevoegden gelezen worden. De meeste gangbare browsers ondersteunen deze beveiligde overdrachtstechniek.

Barbequeplein.nl verkoopt uw gegevens niet

Barbecueplein.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Barbecueplein.nl, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@Barbecueplein.nlof per brief (Barbecueplein, Planetenlaan 12, 5694 TP, Son en Breugel).

We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien een of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op een van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.
Opslaan van gegevens

Wij maken geen gebruik van het opslaan van uw IP nummer wanneer u terugkomt op onze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes, die wij gebruiken om u tijdens uw bezoek aan onze website als gebruiker te kunnen herkennen en zodoende het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. Deze cookies worden alleen tijdens het bezoek van onze site op uw harde schijf bewaard, en nemen slechts een minimale hoeveelheid schijfruimte in. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Advertenties

De site van Barbecueplein.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Barbecueplein.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: info@barbecueplein.nl
– Per telefoon: +31(0) 499 471568
– Per brief op dit adres: Planetenlaan 12, 5694TP, Son en Breugel

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Barbecueplein.nl toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.